Hakkımızda

ANTİMİKROP Ar-Ge ve Biyosidal Analiz Merkezi, 2009 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoparkı’nda Kosgeb Teknogirişim sermayesi ile kurulmuştur. 2017 yılı Aralık ayında alınan karar ile şirket Trabzon’daki merkezini Ankara’ya taşımıştır. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nce akredite Biyosidal Analizler yapmayı ve uluslararası hizmet vermeyi amaçlayan merkezin ana amaçlarından birisi de üniversite sanayi işbirliği kapsamında Araştırma-Geliştirme ile Ürün-Geliştirme faaliyetlerini sürdürerek akademik ve ticarileşebilecek ürünlerin pazara sürülmesi için planlamalar yapmaktadır. Ayrıca akademisyenlerin araştırma projeleri için de altyapı imkanlarını sunarak kolaylaştırıcı ve yol gösterici bir misyon edinmiştir.

Tüm dünyada kalite anlayışı değişerek hep daha iyiye gitmektedir. Gelişen ve globalleşen dünyada yerini alan Türkiye’de Ar-Ge ve Biyosidal Analiz Laboratuvar hizmetimizin daha kaliteli ve daha verimli olması görüşünden yola çıkarak kalite çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Amacımız, tüm iç ve dış paydaşlarımızın memnuniyetini arttırmak, beklenti ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilmektir.

Merkezimiz, uluslararası düzeyde ve kalitede laboratuvar hizmeti sunabilecek bir altyapıya sahip olup TS EN ISO 9001:2015 ve TS EN ISO/IEC 17025:2017 standartlarını rehber edinmiştir.