Hava Etkinlik Testleri

ANTİMİKROP AR-GE ve Biyosidal Analiz Merkezi bünyesinde T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yönetmeliklere uygun bir şekilde hava dezenfeksiyon testlerine başlanmıştır. Hava dezenfeksiyon testleri biyogüvenlik şartlarını sağlayan ~30 m3 bir oda içerisinde gerçekleştirilmektedir. Virüslere (COVID-19 virüsü (SARS-CoV-2) ve Adenovirüs) ve bakterilere (B. subtilis, S. aureus, E. coli, S. marcescens ve S. albus) yönelik olarak hava dezenfeksiyon testleri yapılmaktadır.