Laboratuvarımız Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Tarafından Yetkilendirilmiş Bir Kuruluştur

Laboratuvarımıza Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Tarafından ISO/IEC Standard 17025:2017 TURKAK ve ISO/IEC Standard 17025:2017 NAC akreditasyonları kapsamında yer alan, biyosidal ürünlerin fiziko-kimyasal analizleri ile mikrobiyolojik etkinlik testlerini yapma yetkisi verilmiştir.

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-biyosidal/ab-uygulamaları,-mevzuat,-organizasyon,-koruyucular-ve-diğer-biyosidal-ürünler-birimi/biyosidal-urunlerin-analizleri-icin-kurumumuzca-yetki-verilen-laboratuvarlar-listesi.html